• nl
 • en
 • BioCoaching Consultancy

  Logo Bureau Broersma klein

  Biologie speelt in de beoordeling en besluitvorming rond veel ontwikkelingen een belangrijke rol. Toch worden de argumenten uit deze wetenschap niet bij de planvorming en processen betrokken. Een jonge divisie van Bureau Broersma stapt in die ruimte en biedt heldere oplossingen: BioCoaching Consultancy.

  Max Stam, +31 (0) 612 373 000

  Emotioneel belaste vraagstukken

  De emotionele lading van het begrip duurzaamheid belast inmiddels het debat. Om die reden blijft het advies vaak beperkt tot het terugdringen van de vervuiling en de circulariteit van een bedrijf of project. BioCoaching Consultancy brengt de situatie opnieuw in kaart, adviseert op basis van actuele inzichten en slaagt er in te verrassen met oplossingen voor o.a. eerder vastgelopen vraagstukken.

  Weerleggen van ongefundeerde kritiek

  Logo Bureau Broersma klein

  Wat is wèl en wat niet biologisch van aard? Volgt de redenatie de standaard opzet zoals die door de overheid werd geformuleerd? Een heroriëntatie kan tot nieuwe conclusies leiden. Vaak wordt dan een negatief advies met gedegen onderbouwing omgebogen tot een positief advies. Daarbij kan deze nieuwe zienswijze beslissende argumenten leveren om ongefundeerde kritiek te weerleggen.

  Biologisch onroerend goed?

  Logo Bureau Broersma klein

  BioCoaching Consultancy richt zich o.a. op alle biologische aspecten binnen de wereld van de onroerend goedontwikkeling. Daarmee kunnen patstellingen in de besluitvorming worden opgelost. Als onmogelijk beoordeelde projecten worden ontdaan van emotionele barrières waardoor ze alsnog de toets der kritiek kunnen weerstaan om uiteindelijk te worden gerealiseerd.

  Bureau Broersma

  BioCoaching Consultancy is een onderdeel van Bureau Broersma en opereert vanuit het pand aan de Haagse Groothertoginnelaan.

  Max Stam
  De master biologie aan de Universiteit van Leiden brengt Max Stam tot een essentiële vraag: hoe de opgedane kennis uit zijn studie optimaal en vooral zinvol te benutten? De zoektocht gaat langs vele bedrijven. Geen enkel bedrijf biedt de uitdaging die hij zoekt. Tot Andries Broersma hem verrast met de uitnodiging samen op te trekken binnen Bureau Broersma. En zo geschiedt. Onder supervisie van Andries en met broer Pieter Stam wordt BioCoaching Consultancy in het leven geroepen. Samen zetten ze doelen en koers uit. De eerste projecten bewijzen hun gelijk. Biologica effent de weg naar gedegen besluitvorming en vernieuwende oplossingen en toepassingen.
  Pieter Stam
  In een ideale wereld leidt iedere strategische keuze tot een stijging van de waarde. Om hier op voorhand inzicht in te krijgen moet er gekeken worden naar de value drivers. Met ruime kennis van diverse bedrijfsmodellen en de onderliggende value drivers adviseert Pieter Stam ondernemers, investeerders, overheden en toezichthouders bij de aan- en verkoop van bedrijven en onroerend goed. Hij brengt o.a. de waarde van patenten in kaart. Schat risico's en opbrengsten in. Hij is thuis in diverse industrieën en in staat om meerdere scenario's door te rekenen. Iedere onderneming is uniek en het vereist dan ook een holistische benadering om de doelen te kunnen verwezenlijken. Pieter is de financieel expert binnen BioCoaching Consultancy.
  ir. Andries Broersma (1955)
  Andries Broersma heeft zijn Civiel Techniek niet uit Delft gehaald om te laten verroesten. Hij is niet van zins om over de gebaande paden te blijven lopen. Als hij ziet hoe veel projecten op oneigenlijke gronden vastlopen en worden getackeld door emotionele bezwaren ontdekt hij de biologica als tegenargument. Hoogbouw verplicht? Verdichting van de stad ongewenst? Eenzijdige uitleg en toepassing van het begrip duurzaamheid? In de biologie schuilt een onweerlegbare bewijslast om projecten de wind in de zeilen te geven. Onconventioneel? Jazeker! Precies zoals dwarsdenker Andries zelf.